Chuyện chỉ có ở bi sắt TP HCM

Chuyện chỉ có ở bi sắt TP HCM

24/10/2015 19:05:00
Những chuyện không hay một thời ở môn bi sắt TP HCM (trù dập VĐV, bất minh tài chính, huấn luyện yếu chuyên môn dẫn...
   
  • Các chuyên mục khác