Công chúa cosplay Nhật Bản đầy nóng bỏng

Thứ Hai, ngày 28/05/2012, 07:00

Không giống những bạn trẻ khác chỉ cosplay vì sở thích và tình yêu cho một số nhân vật anime/game nào đó, Kipi là cosplayer chuyên nghiệp. Năm 2006, cô còn được trao giải Best Cosplayer tại Trung Quốc - vốn là quốc gia sản sinh ra những cosplayer tài...

Không giống những bạn trẻ khác chỉ cosplay vì sở thích và tình yêu cho một số nhân vật anime/game nào đó, Kipi là cosplayer chuyên nghiệp. Năm 2006, cô còn được trao giải Best Cosplayer tại Trung Quốc - vốn là quốc gia sản sinh ra những cosplayer tài năng…

Không giống những bạn trẻ khác chỉ cosplay vì sở thích và tình yêu cho một số nhân vật anime/game nào đó, Kipi là cosplayer chuyên nghiệp. Năm 2006, cô còn được trao giải Best Cosplayer tại Trung Quốc - vốn là quốc gia sản sinh ra những cosplayer tài năng…

Không giống những bạn trẻ khác chỉ cosplay vì sở thích và tình yêu cho  một số nhân vật anime/game nào đó, Kipi là cosplayer chuyên nghiệp. Năm  2006, cô còn được trao giải Best Cosplayer tại Trung Quốc - vốn là quốc  gia sản sinh ra những cosplayer tài năng…

Không giống những bạn trẻ khác chỉ cosplay vì sở thích và tình yêu cho một số nhân vật anime/game nào đó, Kipi là cosplayer chuyên nghiệp. Năm 2006, cô còn được trao giải Best Cosplayer tại Trung Quốc - vốn là quốc gia sản sinh ra những cosplayer tài năng…

Không giống những bạn trẻ khác chỉ cosplay vì sở thích và tình yêu cho  một số nhân vật anime/game nào đó, Kipi là cosplayer chuyên nghiệp. Năm  2006, cô còn được trao giải Best Cosplayer tại Trung Quốc - vốn là quốc  gia sản sinh ra những cosplayer tài năng…

Không giống những bạn trẻ khác chỉ cosplay vì sở thích và tình yêu cho một số nhân vật anime/game nào đó, Kipi là cosplayer chuyên nghiệp. Năm 2006, cô còn được trao giải Best Cosplayer tại Trung Quốc - vốn là quốc gia sản sinh ra những cosplayer tài năng…

Theo Nghi Lâm (MO)
ad zone of 24h
   
  • Các chuyên mục khác