Khóa màn hình với mã bảo mật kiên cố

Chủ Nhật, ngày 05/10/2014, 06:01

Openetic ScreenKey là sản phẩm miễn phí, giúp thiết lập mật khẩu để khóa/mở màn hình kèm theo mã bảo vệ.

Phần mềm được cung cấp tại địa chỉ này (dung lượng: 736 KB).

Giao diện chương trình khá đơn giản, trường CURRENT STATUS sẽ hiển thị trạng thái hiện tại của máy tính. Trong lần đầu kích hoạt sử dụng thì mặc nhiên mục này hiển thị là UNLOOKED (không khóa).

Khóa màn hình với mã bảo mật kiên cố - 1

Giao diện chương trình Openetic ScreenKey.

Để thiết lập sử dụng chương trình, bạn cần khai báo các thông tin sau Username (tên tài khoản quản trị đang đăng nhập), Password (mật khẩu đăng nhập của tài khoản đó nếu có), Passkey (mật mã khóa và mở khóa màn hình).

Sau đó, bạn nhấn Generate SecurePIN để nhận mã PIN bảo mật do chương trình cung cấp > nhấn LOOK DESKTOP để khóa màn hình.

Sau này để quay lại màn hình làm việc bình thường của Windows thì bạn nhấn vào UNLOOK DESKTOP.

Theo Ngọc Phạm (Khám phá)
   
  • Các chuyên mục khác