Ngắm người đẹp C9 bên song kiếm

Thứ Hai, ngày 21/05/2012, 07:00

Witchblade là một trong 4 class chính của C9 Online - MMO đình đám Hàn Quốc một thời. Nữ nhân vật lạnh lùng này sử dụng năng lượng băng giá cùng với vẻ ngoài kiều diễm nên chiếm được cảm tình của gamer. Mới đây, bộ cosplay mới do coser NANA thể hiện...

Witchblade là một trong 4 class chính của C9 Online - MMO đình đám Hàn Quốc một thời. Nữ nhân vật lạnh lùng này sử dụng năng lượng băng giá cùng với vẻ ngoài kiều diễm nên chiếm được cảm tình của gamer. Mới đây, bộ cosplay mới do coser NANA thể hiện dành cho Witchblade càng tỏ rõ điều đó.

Witchblade là một trong 4 class chính của C9 Online - MMO đình đám Hàn Quốc một thời. Nữ nhân vật lạnh lùng này sử dụng năng lượng băng giá cùng với vẻ ngoài kiều diễm nên chiếm được cảm tình của gamer. Mới đây, bộ cosplay mới do coser NANA thể hiện dành cho Witchblade càng tỏ rõ điều đó.

Witchblade là một trong 4 class chính của C9 Online - MMO đình đám Hàn Quốc một thời. Nữ nhân vật lạnh lùng này sử dụng năng lượng băng giá cùng với vẻ ngoài kiều diễm nên chiếm được cảm tình của gamer. Mới đây, bộ cosplay mới do coser NANA thể hiện dành cho Witchblade càng tỏ rõ điều đó.

Witchblade là một trong 4 class chính của C9 Online - MMO đình đám Hàn Quốc một thời. Nữ nhân vật lạnh lùng này sử dụng năng lượng băng giá cùng với vẻ ngoài kiều diễm nên chiếm được cảm tình của gamer. Mới đây, bộ cosplay mới do coser NANA thể hiện dành cho Witchblade càng tỏ rõ điều đó.

Witchblade là một trong 4 class chính của C9 Online - MMO đình đám Hàn Quốc một thời. Nữ nhân vật lạnh lùng này sử dụng năng lượng băng giá cùng với vẻ ngoài kiều diễm nên chiếm được cảm tình của gamer. Mới đây, bộ cosplay mới do coser NANA thể hiện dành cho Witchblade càng tỏ rõ điều đó.

Witchblade là một trong 4 class chính của C9 Online - MMO đình đám Hàn Quốc một thời. Nữ nhân vật lạnh lùng này sử dụng năng lượng băng giá cùng với vẻ ngoài kiều diễm nên chiếm được cảm tình của gamer. Mới đây, bộ cosplay mới do coser NANA thể hiện dành cho Witchblade càng tỏ rõ điều đó.

Theo Nghi Lâm (MO)
ad zone of 24h
   
  • Các chuyên mục khác