Nữ hiệp đẹp như thiên thần trong Vân Chi Dao

Thứ Hai, ngày 14/05/2012, 07:00

Vân Chi Dao là tựa game nhập vai do công ty Đại Vũ (Đài Loan) sản xuất và phát hành. Game nằm trong loạt game Hiên Viên Kiếm hệ liệt, tiếp sau Hán Chi Vân. Hãy cùng chiêm ngưỡng series cosplay nữ hiệp nhân vật chính trong trò chơi này.

Vân Chi Dao là tựa game nhập vai do công ty Đại Vũ (Đài Loan) sản xuất và phát hành. Game nằm trong loạt game Hiên Viên Kiếm hệ liệt, tiếp sau Hán Chi Vân. Hãy cùng chiêm ngưỡng series cosplay nữ hiệp nhân vật chính trong trò chơi này.

Vân Chi Dao là tựa game nhập vai do công ty Đại Vũ (Đài Loan) sản xuất và phát hành. Game nằm trong loạt game Hiên Viên Kiếm hệ liệt, tiếp sau Hán Chi Vân. Hãy cùng chiêm ngưỡng series cosplay nữ hiệp nhân vật chính trong trò chơi này.

Vân Chi Dao là tựa game nhập vai do công ty Đại Vũ (Đài Loan) sản xuất và phát hành. Game nằm trong loạt game Hiên Viên Kiếm hệ liệt, tiếp sau Hán Chi Vân. Hãy cùng chiêm ngưỡng series cosplay nữ hiệp nhân vật chính trong trò chơi này.

Vân Chi Dao là tựa game nhập vai do công ty Đại Vũ (Đài Loan) sản xuất và phát hành. Game nằm trong loạt game Hiên Viên Kiếm hệ liệt, tiếp sau Hán Chi Vân. Hãy cùng chiêm ngưỡng series cosplay nữ hiệp nhân vật chính trong trò chơi này.

Vân Chi Dao là tựa game nhập vai do công ty Đại Vũ (Đài Loan) sản xuất và phát hành. Game nằm trong loạt game Hiên Viên Kiếm hệ liệt, tiếp sau Hán Chi Vân. Hãy cùng chiêm ngưỡng series cosplay nữ hiệp nhân vật chính trong trò chơi này.

Vân Chi Dao là tựa game nhập vai do công ty Đại Vũ (Đài Loan) sản xuất và phát hành. Game nằm trong loạt game Hiên Viên Kiếm hệ liệt, tiếp sau Hán Chi Vân. Hãy cùng chiêm ngưỡng series cosplay nữ hiệp nhân vật chính trong trò chơi này.

Theo Nghi Lâm (MO)
ad zone of 24h
   
  • Các chuyên mục khác