Sacombank thay các lãnh đạo chủ chốt

Sacombank thay các lãnh đạo chủ chốt

01/06/2012 17:20:32
Sau đại hội đồng cổ đông với cơ cấu Hội đồng Quản trị mới, Sacombank tiếp tục có những thay đổi quan trọng ở các vị...
   
  • Các chuyên mục khác