“Không gọi 'thằng, con' nơi công sở"

“Không gọi 'thằng, con' nơi công sở"

10/05/2014 00:05:00
“Vì những từ “thằng”, “con” trong tiếng Việt có sắc thái suồng sã, bỗ bã và thiếu tôn trọng”.
Nên buộc xưng hô  " anh - em "  nơi công sở “Trong mức độ nào đó, người lớn tuổi phải chấp nhận cách xưng hô 'anh - em' với đồng nghiệp trẻ”.
Đề xuất xưng  tôi  trong công sở Tại cơ quan, công sở nên xưng “tôi” với người xung quanh để thể hiện sự bình đẳng, ngang hàng nhau trong công việc.
Bỏ xưng hô  " chú - cháu "  nơi công sở? “Xưng hô chú - cháu, bác - cháu nơi công sở làm cho người dưới thu mình lại, dẹp như con gián...”.
   
  • Các chuyên mục khác