Ai thiệt thòi nhất khi giá heo hơi giảm?
20/05/2017 18:07:00
Khi nào hệ thống phân phối đủ lớn, người bán có thể khấu hao được các chi phí hàng ngày thì giá từ trang trại đến người tiêu dùng mới không bị đội lên
Kinh Doanh

Bài Giá cả nhiều người đọc nhất

Sự kiện Giá cả tiêu điểm

   
  • Các chuyên mục khác