Chỉ tiêu HV Báo chí-Tuyên truyền, ĐH Giao thông Vận tải

Thứ Hai, ngày 04/03/2013, 17:22
Sự kiện: Tuyển sinh đại học cao đẳng

Học viện Báo chí - Tuyên truyền vừa công bố 1.550 chỉ tiêu tuyển sinh cho năm 2013. ĐH Giao thông Vận tải cũng thông báo tuyển 5.000 chỉ tiêu.

Học viện Báo chí - Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh vừa thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013 với 1.550 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu chi tiết vào các ngành của Học viện Báo chí - Tuyên truyền như sau:

Tên trường, ngành học

ngành

Mã chuyên ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

Học viện Báo chí & Tuyên truyền (TGC)

Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0437546963 chọn 307, 306

Fax: 0437548949; Website:www.ajc.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:

1550

Xã hội học

D310301

C, D1

50

Công tác xã hội

D760101

C, D1

50

Triết học, gồm các chuyên ngành:

D220301

C, D1

- Triết học Mác-Lênin

524

50

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

50

Kinh tế, gồm các chuyên ngành:

D310101

C,D1

- Kinh tế chính trị Mác-Lênin

526

50

- Quản lý kinh tế

527

50

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

C, D1

50

Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước

D310202

C, D1

50

Chính trị học, gồm các chuyên ngành:

D310201

C, D1

- Quản lý văn hóa - tư tưởng

530

90

- Chính trị phát triển

531

50

- Quản lý xã hội

532

50

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

50

- Giáo dục lý luận chính trị

534

50

- Văn hóa và phát triển

535

50

- Chính sách công

536

50

- Khoa học Quản lý Nhà nước

537

50

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

D320401

C, D1

50

Ngành Báo chí, gồm các chuyên ngành:

D320101

C, D1

- Báo in

602

100

- Báo ảnh

603

40

- Báo phát thanh

604

50

- Báo truyền hình

605

100

- Quay phim truyền hình

606

40

- Báo mạng điện tử

607

50

- Báo chí đa phương tiện

608

50

Ngành Quan hệ quốc tế, gồm các chuyên ngành:

D310206

C, D1

- Thông tin đối ngoại

610

50

- Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

611

50

Quan hệ công chúng

D360708

C,D1

50

Quảng cáo

D320110

C,D1

40

Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh

D220201

D1

40

Học viện tổ chức thi tuyển sinh Khối C, D1 theo qui định của Bộ GD-ĐT.

Điểm trúng tuyển: Học viện thực hiện xét điểm trúng tuyển theo ngành đối với từng khối thi. Riêng đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, Học viện xét điểm trúng tuyển theo chuyên ngành. Điểm các môn thi có hệ số 1.

Lưu ý đối với những thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) theo chuyên ngành: Khi ĐKDT ngoài việc ghi tên ngành và mã ngành theo qui định, thí sinh phải ghi thêm tên chuyên ngành và mã chuyên ngành vào ngay phía phải hàng ghi tên ngành trong hồ sơ ĐKDT, đồng thời khi đi thi phải đăng ký mã chuyên ngành vào DS tiếp sinh tại phòng thi.

ĐH Giao thông Vận tải vừa công bố chỉ tiêu dự kiến của trường năm 2013 là 5.000 trong đó cơ sở Phía Bắc là 3.500 chỉ tiêu và cơ sở Phía Nam là 1.500 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu chi tiết vào các ngành như sau:

Tên trường

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Trường Đại học Giao thông Vận tải

5000

* Cơ sở phía Bắc: Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Điện thoại: (04)37606352

Website: http://www.uct.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:

3500

Công nghệ thông tin: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông.

D480201

A

200

Công nghệ kĩ thuật giao thông: Kỹ thuật an toàn giao thông.

D510104

A

50

Kĩ thuật môi trường: Kỹ thuật môi trường giao thông.

D520320

A

50

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông: Cầu-Đường bộ; Đường bộ; Cầu-Hầm; Đường sắt; Cầu-Đường sắt; Tự động hoá thiết kế cầu đường; Công trình GT công chính; Công trình GT thành phố; Địa kỹ thuật công trình GT; Quản lý xây dựng công trình GT; Đường hầm và Metro; Đường ôtô và sân bay; Công trình GT thuỷ; Cầu-Đường ôtô và sân bay; Đường sắt đô thị.

D580205

A

Kĩ thuật xây dựng: Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Vật liệu và công nghệ xây dựng; Kết cấu xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

D580208

A

Kĩ thuật cơ khí: Máy xây dựng - Xếp dỡ; Cơ khí ôtô; Đầu máy - Toa xe; Cơ giới hoá xây dựng GT; Cơ khí giao thông công chính; Tự động hoá thiết kế cơ khí; Kỹ thuật nhiệt - lạnh; Cơ điện tử; Động cơ đốt trong; Tầu điện Metro; Công nghệ chế tạo cơ khí; Đầu máy; Thiết bị mặt đất cảng hàng không; Toa xe.

D520103

A

Kế toán: Kế toán tổng hợp.

D340301

A

Kinh tế xây dựng: Kinh tế xây dựng công trình giao thông; Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường.

D580301

A

Kinh tế vận tải: Kinh tế vận tải ôtô; Kinh tế vận tải hàng không; Kinh tế vận tải du lịch; Kinh tế vận tải đường sắt; Kinh tế vận tải thủy bộ.

D840104

A

Kinh tế: Kinh tế bưu chính viễn thông.

D310101

A

Quản trị kinh doanh: Quản trị doanh nghiệp vận tải; Quản trị doanh nghiệp xây dựng; Quản trị kinh doanh GTVT; Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông.

D340101

A

Khai thác vận tải: Vận tải-Kinh tế đường sắt; Vận tải-Kinh tế đường bộ và thành phố; Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị; Khai thác và quản lý đường sắt đô thị; Vận tải đa phương thức; Điều khiển các quá trình vận tải; Tổ chức quản lý khai thác cảng hàng không; Vận tải đường sắt; Vận tải ô tô.

D840101

A

Kĩ thuật điện, điện tử: Trang bị điện - điện tử trong công nghiệp và GTVT; Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp.

D520201

A

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá: Tự động hoá và điều khiển; Hệ thống điều khiển giao thông; Kỹ thuật tín hiệu đường sắt; Thông tin tín hiệu.

D520216

A

Kĩ thuật điện tử, truyền thông: Kỹ thuật thông tin và truyền thông; Kỹ thuật viễn thông.

D520207

A

* Cơ sở phía Nam:

Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông vận tải

Số 450 Lê Văn Việt, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08)38962018

Website: http://www.utc2.edu.vn

Điểm trúng tuyển theo ngành.

Các ngành đào tạo đại học:

A

1500

Công nghệ thông tin: Công nghệ phần mềm; Khoa học máy tính.

D480201

A

50

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông: Cầu-Đường bộ; Đường bộ; Cầu-Hầm; Cầu-Đường sắt; Công trình GT công chính; Công trình GT thành phố; Địa kỹ thuật công trình GT; Cầu-Đường ôtô và sân bay.

D580205

A

620

Kĩ thuật xây dựng: Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Vật liệu và công nghệ xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

D580208

A

180

Kĩ thuật cơ khí: Máy xây dựng - Xếp dỡ; Cơ khí ôtô; Đầu máy - Toa xe; Cơ giới hoá xây dựng GT; Cơ khí giao thông công chính; Tự động hoá thiết kế cơ khí; Kỹ thuật nhiệt - lạnh; Cơ điện tử; Động cơ đốt trong; Tầu điện Metro; Công nghệ chế tạo cơ khí; Đầu máy; Thiết bị mặt đất cảng hàng không; Toa xe.

D520103

A

70

Kế toán: Kế toán tổng hợp.

D340301

A

120

Kinh tế xây dựng: Kinh tế xây dựng công trình giao thông; Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường.

D580301

A

150

Kinh tế vận tải: Kinh tế vận tải du lịch; Kinh tế vận tải thủy bộ.

D840104

A

40

Kinh tế: Kinh tế bưu chính viễn thông.

D310101

A

50

Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh GTVT.

D340101

A

50

Khai thác vận tải: Vận tải-Kinh tế đường sắt; Vận tải-Kinh tế đường bộ và thành phố; Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị.

D840101

A

80

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá: Tự động hoá và điều khiển.

D520216

A

40

Kĩ thuật điện tử, truyền thông: Kỹ thuật thông tin và truyền thông; Kỹ thuật viễn thông.

D520207

A

50

Các ngành Kĩ thuật xây dựng công trình GT, Kĩ thuật xây dựng, Kĩ thuật điện, điện tử, Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá, Kĩ thuật điện tử, truyền thông đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm); các ngành còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm).

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
Giáo dục Những ngôi trường quái dị nhất hành tinh Ở rất nhiều nơi trên thế giới, có những ngôi trường lạ kỳ mà bạn khó tưởng tượng rằng nó tồn tại. Bạn có thể học cách...
22/11/2017 03:00
Những thần đồng - thiên tài nổi tiếng TG 10 thiên tài vĩ đại nhất lịch sử nhân loại Theo xếp hạng của trang web Toptenz, đây là danh sách 10 thiên tài có những phát minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.
21/11/2017 17:11
Giáo dục Phương pháp tốt cho não bộ của trẻ Hội họa giúp não tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh hơn, giúp trẻ phát triển khả năng quan sát và tính nhạy cảm đối...
21/11/2017 12:25
Giáo dục Cô giáo trẻ dạy Anh văn bằng những điệu ví dặm sâu lắng Mong muốn dân ca ví dặm lan tỏa ra thế giới, cô Đặng Thị Anh Phương (33 tuổi, giáo viên Trường THPT Nghi Xuân, Hà...
21/11/2017 08:15
Giáo dục Bạo lực học đường và  liều thuốc  đặc trị? Bạo lực học đường không phải mới xuất hiện, thậm chí vấn nạn này đang có chiều hướng phức tạp. Mới đây, ngày 23-10,...
21/11/2017 03:00
Những thần đồng - thiên tài nổi tiếng TG 5 thiên tài vĩ đại làm thay đổi cả thế giới không qua trường lớp nào Chúng ta biết đến rất nhiều các doanh nhân giàu có không hề có bằng đại học, nhưng những tài năng dưới đây càng khiến...
20/11/2017 17:10
Phẫu thuật thẩm mỹ sốc Suýt chết vì nâng ngực bởi ôm mộng muốn trở thành búp bê Barbie Cô gái Phần Lan Amanda quyết tâm làm tất cả những gì có thể để đạt ước mơ sở hữu ngoại hình giống hệt búp bê Barbie.
22/11/2017 00:11
Hotgirl - Hot boy  " Hot girl thổ dân "  tuổi 18 bốc lửa đến khó ngờ Cô gái gây bão với bộ ảnh nữ thổ dân ngực trần năm nào đã tròn 18 tuổi, xinh đẹp và chững chạc.
22/11/2017 00:01
Bạn muốn hẹn hò Cô gái Phú Yên lại  " gây bão "  Bạn muốn hẹn hò vì quá đẹp Cô gái "xứ hoa vàng cỏ xanh" sau khi lên sóng "Bạn muốn hẹn hò" lại càng được chú ý.
21/11/2017 16:38
Ngoại tình của phụ nữ Được chồng yêu, tôi vẫn muốn cuốn gói theo tình cũ Tôi có nên làm theo sự mách bảo của trái tim hay cứ cam tâm làm phận tù nhân của chồng?
21/11/2017 15:45
Giới trẻ 2017 TQ: Chú rể ôm phù dâu xinh đẹp khiến cô dâu đòi hủy hôn trong đám cưới Nháo tân hôn, chú rể và phù dâu ôm chặt nhau chơi trò chơi, khiến cô dâu uất ức khóc lớn, đòi hủy hôn.
21/11/2017 11:48
BÍ MẬT 12 CUNG HOÀNG ĐẠO 2017 Top 4 con giáp giúp chồng gây dựng cơ nghiệp lớn Họ sẵn sàng hi sinh bản thân để giúp chồng gây dựng nên sự nghiệp thành công.
21/11/2017 11:04
   
  • Các chuyên mục khác