Trung tâm giáo dục TX Hà Tây bị sáp nhập: Sở Nội vụ triệu tập họp khẩn

Trung tâm giáo dục TX Hà Tây bị sáp nhập: Sở Nội vụ triệu tập họp khẩn

20/12/2016 10:05:00
Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGD TX) Hà Tây cho rằng, trung tâm đang bị sáp nhập sai quy định nên có đơn gửi các...
Trung tâm giáo dục thường xuyên...  bán chữ Có ít nhất 6 học bạ giả được phát hiện tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk). Đặc...
   
  • Các chuyên mục khác