Lịch phát sóng kênh FOX SPORTS 2

Chủ Nhật, ngày 09/11/2014, 08:35

Xin gửi tới độc giả lịch phát sóng các chương trình thể thao trên kênh FOX SPORTS 2...

Lịch phát sóng bóng đá TV
Lịch phát sóng kênh Fox Sports
Lịch phát sóng kênh Star Sports
Lịch phát sóng kênh EURO SPRTS

  LỊCH PHÁT SÓNG kênh FOX SPORTS 2

LỊCH PHÁT SÓNG Kênh FOXSPORTS 2 NGÀY 01/05/16

giờ

chương trình

Chi tiết

00:30 Watersports Watersports World
01:30 Golf World Sailing Series 2016
02:00 Golf LPGA 2016
05:00 Rugby World Rugby
05:30 Magazine Gillette World Sport
06:00 Baseball MLB Regular Season 2016
09:30 Baseball MLB's Best
10:00 Golf World Sailing Series 2016
10:30 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
11:30 Golf Oneasia Tour 2016
16:00 Golf World Sailing Series 2016
16:30 Rugby World Rugby
17:00 Rugby HSBC World Rugby Series 2015-16
18:00 Magazine Gillette World Sport
18:30 Golf LPGA 2016
19:25 Soccer Dutch Eredivisie 2015-16
21:30 Soccer 2016 AFC Champions League
22:30 Baseball MLB Express
23:00 Golf World Sailing Series 2016
23:30 Watersports Watersports World

LỊCH PHÁT SÓNG Kênh FOXSPORTS 2 NGÀY 02/05/16

giờ

chương trình

Chi tiết

00:30 Extreme Sports Sports Unlimited
01:30 Rugby World Rugby
02:00 Golf LPGA 2016
05:00 Baseball MLB's Best
05:30 Baseball MLB Express
06:00 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
07:00 Baseball MLB Regular Season 2016
10:30 Rugby World Rugby
11:00 Triathlon Nutri Grain Ironman and Ironwoman Series
12:30 Baseball MLB's Best
13:00 Golf World Sailing Series 2016
13:30 Baseball MLB Express
14:00 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
15:30 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
17:00 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
18:00 Watersports Xcat World Series 2016
18:30 Golf LPGA 2016
19:30 Baseball MLB Express
20:00 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
21:30 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
23:00 Baseball MLB Express
23:30 Triathlon Nutri Grain Ironman and Ironwoman Series

LỊCH PHÁT SÓNG Kênh FOXSPORTS 2 NGÀY 03/05/16

giờ

chương trình

Chi tiết

01:00 Golf World Sailing Series 2016
01:30 Extreme Sports Sports Unlimited
02:30 Rugby World Rugby
03:00 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
04:00 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
05:30 Golf World Sailing Series 2016
06:00 Baseball MLB Regular Season 2016
09:30 Watersports Xcat World Series 2016
10:00 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
11:00 Golf Masters 2016
13:00 Rugby HSBC World Rugby Series 2015-16 - Highlights
13:30 Baseball MLB Express
14:00 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
15:30 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
17:00 Rodeo Pro Bull Riding
18:00 Badminton Badminton Unlimited
18:30 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
19:30 Baseball MLB Express
20:00 Soccer 2016 AFC Champions League
21:00 Soccer 2016 AFC Champions League
22:00 Rugby World Rugby
22:30 Cycling Presidential Cycling Tour of Turkey 2016
23:00 Baseball MLB Express
23:30 Darts Premier League Darts 2016 Highlights

LỊCH PHÁT SÓNG Kênh FOXSPORTS 2 NGÀY 04/05/16

giờ

chương trình

Chi tiết

01:00 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
02:30 Badminton Badminton Unlimited
03:00 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
04:00 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
05:30 Rugby World Rugby
06:00 Baseball MLB Regular Season 2016
09:30 Badminton Badminton Unlimited
10:00 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
11:00 Golf Masters 2016 Highlights
13:00 Badminton Badminton Unlimited
13:30 Baseball MLB Express
14:00 Darts World Darts Championship 2016
15:00 Darts World Darts Championship 2016
16:00 Tennis Roland Garros 2015 Best Match of the Day
17:00 Triathlon ITU World Triathlon Series 2016
18:00 Magazine Gillette World Sport
18:30 Golf Ladies European Tour 2016 Highlights
19:30 Baseball MLB Express
20:00 Soccer 2016 AFC Champions League
21:00 Soccer 2016 AFC Champions League
22:00 Badminton Badminton Unlimited
22:30 Cycling Presidential Cycling Tour of Turkey 2016
23:00 Baseball MLB Express
23:30 Darts Premier League Darts 2016 Highlights

LỊCH PHÁT SÓNG Kênh FOXSPORTS 2 NGÀY 05/05/16

giờ

chương trình

Chi tiết

01:00 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
02:30 Magazine Gillette World Sport
03:00 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
04:00 Darts World Darts Championship 2016
05:00 Darts World Darts Championship 2016
06:00 Baseball MLB Regular Season 2016
09:30 Magazine Gillette World Sport
10:00 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
11:00 Golf Masters 2016 Highlights
13:00 Magazine Gillette World Sport
13:30 Baseball MLB Express
14:00 Darts World Darts Championship 2016
15:00 Darts World Darts Championship 2016
16:00 Tennis Roland Garros 2015 Best Match of the Day
17:00 Modern Pentathlon Modern Pentathlon 2016
18:00 Baseball MLB's Best
18:30 Golf PGA Tour Highlights 2016
19:30 Baseball MLB Express
20:00 Soccer 2016 AFC Champions League
22:00 Watersports Inside Sailing
22:30 Cycling Presidential Cycling Tour of Turkey 2016
23:00 Baseball MLB Express
23:30 Golf LPGA 2016

LỊCH PHÁT SÓNG Kênh FOXSPORTS 2 NGÀY 06/05/16

giờ

chương trình

Chi tiết

01:30 Badminton Badminton Unlimited
02:00 Magazine Gillette World Sport
02:30 Baseball MLB's Best
03:00 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
04:00 Darts World Darts Championship 2016
05:00 Darts World Darts Championship 2016
06:00 Baseball MLB Regular Season 2016
09:30 Watersports Inside Sailing
10:00 Golf Oneasia Tour 2016 Highlights
11:00 Golf Masters 2016 Highlights
13:00 Baseball MLB's Best
13:30 Baseball MLB Express
14:00 Darts World Darts Championship 2016
15:00 Darts World Darts Championship 2016
16:00 Tennis Roland Garros 2015 Best Match of the Day
17:00 Triathlon Mass Participation 2016
18:00 Rugby World Rugby
18:30 Golf LPGA 2016
19:30 Mixed Martial Arts ONE Championship
22:30 Cycling Presidential Cycling Tour of Turkey 2016
23:00 Baseball MLB Express
23:30 Golf LPGA 2016

LỊCH PHÁT SÓNG Kênh FOXSPORTS 2 NGÀY 07/05/16

giờ

chương trình

Chi tiết

01:30 Watersports Inside Sailing
02:00 Badminton Badminton Unlimited
02:30 Rugby World Rugby
03:00 Modern Pentathlon Modern Pentathlon 2016
04:00 Darts World Darts Championship 2016
05:00 Darts World Darts Championship 2016
06:00 Baseball MLB Regular Season 2016
09:30 Rugby World Rugby
10:00 Golf PGA Tour Highlights 2016
11:00 Golf Masters 2016 Highlights
13:00 Rugby World Rugby
13:30 Baseball MLB Express
14:00 Watersports Inside Sailing
14:30 Track & Field IAAF World Race Walking Team Championship 2016
16:30 Watersports Xcat World Series 2016
17:00 Soccer 2016 AFC Champions League
18:00 Triathlon Ironman Championship 2016
18:30 Golf LPGA 2016
19:30 Baseball MLB Express
20:00 Soccer Bundesliga LIVE
20:20 Soccer Bundesliga 2015-16
22:30 Cycling Presidential Cycling Tour of Turkey 2016
23:00 Baseball MLB Express
23:30 Extreme Sports Sports Unlimited

(Lịch phát sóng you can change vs dự kiến)

(Khampha.vn)
Desktop iPad    
  • Các chuyên mục khác