Lịch phát sóng kênh FOX SPORTS 2

Chủ Nhật, ngày 09/11/2014, 08:35

Xin gửi tới độc giả lịch phát sóng các chương trình thể thao trên kênh FOX SPORTS 2...

  LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FOX SPORTS 2

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH  FOXSPORTS 2 NGÀY 26/01/15

Giờ

Chương trình

Chi tiết

00:00 Soccer AFC Asian Cup 2015
00:30 Soccer AFC Asian Cup 2015
01:30 Sports News Sport Confidential
02:00 Yachting Inside Sailing
02:30 Soccer AFC Asian Cup 2015
03:30 Tennis Hopman Cup 2015 Highlights
04:00 Soccer AFC Asian Cup 2015
04:30 Tennis Hopman Cup 2015 Highlights
05:30 Billiards US Open 9-Ball Championship 2014
07:00 Basketball FOX College Basketball 2014/15
07:30 Tennis Australian Open Tennis 2015 Best Match of the Day
09:00 Basketball FOX College Basketball 2014/15
09:30 Sports News Sport Confidential
10:00 Triathlon Ironman 70.3 Asia-Pacific Championships 2014
11:00 Cycling Roc D'azur 2014
11:30 Sports News Sport Confidential
12:00 Triathlon Ironman 70.3 Asia-Pacific Championships 2014
12:30 Soccer AFC Asian Cup 2015
13:00 Fishing Asian Fishing Championships 2014
13:30 Extreme Sports Sports Max 2014/15
14:00 Soccer AFC Asian Cup 2015
14:30 Soccer AFC Asian Cup 2015
15:30 Soccer AFC Asian Cup 2015 Pre-Show
15:55 Soccer AFC Asian Cup 2015
16:00 Soccer AFC Asian Cup 2015
17:30 Soccer AFC Asian Cup 2015 Pre-Show
17:50 Soccer AFC Asian Cup 2015
18:00 Yachting Inside Sailing
18:30 Sports News Sport Confidential
19:00 Golf PGA Tour Highlights 2015
20:00 Cycling Tour Down Under 2015
20:30 Sports News Sport Confidential
21:00 Golf PGA Tour Highlights 2015
22:00 Beach Sports Beach Sports Network
22:30 Soccer AFC Asian Cup 2015

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH  FOXSPORTS 2 NGÀY 27/01/15

Giờ

Chương trình

Chi tiết

00:00 Beach Sports Beach Sports Network
00:30 Soccer Football Asia 2014/15
01:00 Cycling Saitama Criterium 2014
02:00 Beach Sports Beach Sports Network
02:30 Soccer AFC Asian Cup 2015
03:30 Tennis Hopman Cup 2015 Highlights
04:00 Basketball College Basketball 2014/15
04:30 Tennis Hopman Cup 2015 Highlights
05:30 Billiards US Open 9-Ball Championship 2014
07:00 Basketball College Basketball 2014/15
07:30 Tennis Australian Open Tennis 2015 Best Match of the Day
09:00 Basketball College Basketball 2014/15
09:30 Basketball College Basketball 2014/15
11:00 Beach Sports Beach Sports Network
11:30 Basketball College Basketball 2014/15
12:30 Soccer AFC Asian Cup 2015
13:00 Fishing Asian Fishing Championships 2014
13:30 Watersports Hot Water 2014/15
14:00 Soccer AFC Asian Cup 2015
14:30 Soccer AFC Asian Cup 2015
15:30 Soccer AFC Asian Cup 2015 Pre-Show
15:55 Soccer AFC Asian Cup 2015
16:00 Soccer AFC Asian Cup 2015
17:30 Soccer AFC Asian Cup 2015 Pre-Show
17:50 Soccer AFC Asian Cup 2015
18:00 Soccer Football Asia 2014/15
18:30 Beach Sports Beach Sports Network
19:00 Cycling Saitama Criterium 2014
20:00 Cycling Tour Down Under 2015
20:30 Badminton Indian Badminton League 2015
21:00 Beach Sports Beach Sports Network
21:30 Beach Sports Beach Sports Network
22:00 Badminton Badminton Unlimited
22:30 Soccer AFC Asian Cup 2015

( Lịch phát sóng có thể thay đổi so với dự kiến)

(Khampha.vn)
50
Desktop iPad    
  • Các chuyên mục khác