Lịch phát sóng kênh FOX SPORTS 2

Chủ Nhật, ngày 09/11/2014, 08:35

Xin gửi tới độc giả lịch phát sóng các chương trình thể thao trên kênh FOX SPORTS 2...

Lịch phát sóng bóng đá TV
Lịch phát sóng kênh Fox Sports
Lịch phát sóng kênh Star Sports
Lịch phát sóng kênh EURO SPRTS

  LỊCH PHÁT SÓNG kênh FOX SPORTS 2

LỊCH PHÁT SÓNG Kênh FOXSPORTS 2 NGÀY 24/05/16

giờ

chương trình

Chi tiết

01:00 Rugby HSBC World Rugby Series 2015-16 - Highlights
01:30 Modern Pentathlon Modern Pentathlon 2016
02:30 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
04:00 Darts Premier League Darts 2016 Highlights
05:30 Baseball MLB Express
06:00 Baseball MLB Regular Season 2016
09:30 Archery World Archery
10:00 Rugby HSBC World Rugby Series 2015-16 - Highlights
10:30 Rugby HSBC World Rugby Series 2015-16
11:30 Rugby HSBC World Rugby Series 2015-16
12:30 Golf LPGA 2016
13:30 Golf LPGA 2016
14:30 Archery World Archery
15:00 Baseball MLB Express
15:30 Badminton Badminton Unlimited
16:00 Tennis Roland Garros 2016

LỊCH PHÁT SÓNG Kênh FOXSPORTS 2 NGÀY 25/05/16

giờ

chương trình

Chi tiết

01:00 Badminton Badminton Unlimited
01:30 Archery World Archery
02:00 Golf US Amateur Four-Ball 2016
04:30 Rugby HSBC World Rugby Series 2015-16 - Highlights
05:00 Archery World Archery
05:30 Baseball MLB Express
06:00 Baseball MLB Regular Season 2016
09:30 Badminton Badminton Unlimited
10:00 Archery World Archery
10:30 Rugby HSBC World Rugby Series 2015-16
11:30 Rugby HSBC World Rugby Series 2015-16
12:30 Golf LPGA 2016
13:30 Golf LPGA 2016
14:30 Badminton Badminton Unlimited
15:00 Baseball MLB Express
15:30 Magazine Gillette World Sport
16:00 Tennis Roland Garros 2016

(Lịch phát sóng you can change vs dự kiến)

(Khampha.vn)
Desktop iPad    
  • Các chuyên mục khác