Lịch phát sóng kênh FOX SPORTS 2

Chủ Nhật, ngày 09/11/2014, 08:35

Xin gửi tới độc giả lịch phát sóng các chương trình thể thao trên kênh FOX SPORTS 2...

Lịch phát sóng bóng đá TV
Lịch phát sóng kênh Fox Sports
Lịch phát sóng kênh Star Sports
Lịch phát sóng kênh EURO SPRTS

  LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH FOX SPORTS 2

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH  FOXSPORTS 2 NGÀY 25/11/15

Giờ

Chương trình

Chi tiết

00:30 Outdoors Lumberjacks 15
01:00 Outdoors Lumberjacks 15
01:30 Rugby Rugby World Cup 2015 - Tournament Highlights
02:30 Basketball FOX College Basketball 2015-16
04:00 Darts World Series of Darts 2015 Highlights
05:30 Darts World Series of Darts 2015 Highlights
07:00 Outdoors Lumberjacks 15
07:30 Outdoors Lumberjacks 15
08:00 Cycling Roc D'azur
08:30 Beach Sports CEV Beach Volleyball European Championship 2015
10:00 Beach Sports CEV Beach Volleyball European Championship 2015
11:30 Basketball FOX College Basketball 2015-16
13:00 Badminton Badminton Unlimited
13:30 Watersports P1 Aquacross USA
14:00 Watersports P1 Superstock USA
14:30 Darts World Series of Darts 2015 Highlights
16:00 Darts World Series of Darts 2015 Highlights
17:30 Outdoors Lumberjacks 15
18:00 Magazine Gillette World Sport
18:30 Cycling Roc D'azur
19:00 Golf PGA Tour Highlights 2015
20:00 Football College Football 2015
21:30 Darts World Series of Darts 2015 Highlights
23:00 Darts World Series of Darts 2015 Highlights

LỊCH PHÁT SÓNG KÊNH  FOXSPORTS 2 NGÀY 26/11/15

Giờ

Chương trình

Chi tiết

00:30 Outdoors Lumberjacks 15
01:00 Outdoors Lumberjacks 15
01:30 Golf PGA Tour Highlights 2015
02:30 Basketball FOX College Basketball 2015-16
04:00 Darts World Series of Darts 2015 Highlights
05:30 Darts World Series of Darts 2015 Highlights
07:00 Golf PGA Tour Highlights 2015
08:00 Golf Oneasia Tour 2015
13:00 Magazine Gillette World Sport
13:30 Golf PGA Tour Highlights 2015
14:30 Darts World Series of Darts 2015 Highlights
16:00 Darts World Series of Darts 2015 Highlights
17:30 Outdoors Lumberjacks 15
18:00 Watersports Xcat World Series 2015
18:30 Badminton Badminton Unlimited
19:00 Golf Ladies European Tour 2015 Highlights
20:00 Basketball FOX College Basketball 2015-16
21:30 Darts World Series of Darts 2015 Highlights
23:00 Darts World Series of Darts 2015 Highlights

( Lịch phát sóng có thể thay đổi so với dự kiến)

(Khampha.vn)
50
Xem hay nhanh tay LIKE cái!

Desktop iPad    
  • Các chuyên mục khác