Lời cuối của những tử tù (Kỳ 1)

Lời cuối của những tử tù (Kỳ 1)

27/06/2012 03:40:00
Hầu hết tử tù đều tỏ ra hối hận trước giờ họ phải ra pháp trường.
Lời cuối của những tử tù (Kỳ 2) Dù chuẩn bị ra pháp trường nhưng một số vẫn khăng khăng nói lời vô tội.
Lời cuối của những tử tù (Kỳ cuối) Trước khi ra pháp trường, họ luôn mong chúa trời sẽ phù hộ cho họ bên kia thế giới.
   
  • Các chuyên mục khác