Không muốn bị rò rỉ dữ liệu, phải tắt ngay tính năng này trên Windows 10!
24/07/2017 15:00:00
Bản cập nhật phần mềm mới của Windows 10 sẽ chia sẻ tập tin trên PC của bạn với các máy tính khác trên internet. Điều này là rất nguy hiểm, vì vậy bạn hãy tắt tính năng này đi.
Windows 10

Bài Máy tính để bàn nhiều người đọc nhất

Sự kiện Máy tính để bàn tiêu điểm

   
  • Các chuyên mục khác