Huawei giới thiệu "thành phố an toàn" với tốc độ kết nối kỷ lục
25/05/2017 06:00:00
Với giải pháp thành phố an toàn này, các cuộc gọi nhóm có thể được thiết lập trong vòng 300ms và độ trễ không quá 150ms.
Công nghệ

Bài Phần mềm ngoại nhiều người đọc nhất

Sự kiện Phần mềm ngoại tiêu điểm

   
  • Các chuyên mục khác