Google Maps có tính năng chia sẻ hành trình di chuyển
23/03/2017 15:00:00
Đối phương sẽ nhìn thấy hành trình di chuyển của bạn theo thời gian thực nếu được chia sẻ.
Google

Bài Phần mềm ngoại nhiều người đọc nhất

Sự kiện Phần mềm ngoại tiêu điểm

   
  • Các chuyên mục khác