Không có chỉ thị ép dân dùng Quốc hoa

Không có chỉ thị ép dân dùng Quốc hoa

29/03/2013 16:00:00
“Nếu sen hồng trở thành Quốc hoa, nó sẽ được dùng rộng rãi hơn. Nhưng không có quy định nào bắt buộc người dân phải...
Quốc hoa: Chưa có công cụ bầu chọn chuẩn Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ VHTTDL về việc tiến hành lựa chọn Quốc hoa; việc lựa chọn này cần có hình thức...
Đừng để Quốc hoa giống... đốt vàng mã Ban đầu, vàng mã chỉ đốt chút ít tượng trưng, sau này người ta quan niệm đốt nhiều được lộc nhiều. Quốc hoa cũng...
Quốc hoa: Mào gà hay hoa sen xứng đáng? Hoa mào gà, nếu được đông đảo nhân dân đồng ý, cũng nên chọn làm Quốc hoa.
Lại lấy ý kiến lựa chọn Quốc hoa Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Đề án Quốc hoa Việt Nam.
   
  • Các chuyên mục khác