Chất lượng báo cáo giám sát tài chính còn chậm

Thứ Ba, ngày 26/04/2016, 08:02

Các quy định về giám sát thị trường tài chính vẫn chưa được ban hành, tiến độ báo cáo giám sát còn chậm so với quy định.

Đó là những đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC), chiều 25-4 tại Hà Nội.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng hiện nay các quy định về thực hiện chức năng điều phối, giám sát thị trường tài chính và giám sát chung thị trường tài chính vẫn chưa được ban hành; tiến độ báo cáo và chất lượng báo cáo giám sát của NFSC còn chậm so với quy định. Chất lượng báo cáo giám sát và việc điều phối hoạt động giám sát còn hạn chế.

Chất lượng báo cáo giám sát tài chính còn chậm - 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với NFSC chiều 25-4. Ảnh: TP

Từ đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu NFSC cần tăng cường năng lực phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, chủ động tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong phản ứng chính sách kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong đó, riêng năm 2016 này, Ủy ban cần phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ hoạch định, triển khai hệ thống các giải pháp thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020; đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định vĩ mô và hệ thống tài chính quốc gia.

Bên cạnh đó, NFSC cần có những tham mưu kịp thời về bảo đảm an toàn nợ công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC). Ủy ban cần tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hệ thống tài chính quốc gia, công bố thông tin, bảo đảm chính xác, khách quan,…

Theo Trà Phương (Pháp luật TPHCM)
   
  • Các chuyên mục khác