Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012

Thứ Bảy, ngày 05/01/2013, 18:24

Hãng tin Bloomberg vừa điểm danh các quỹ đầu tư có lợi nhuận cao nhất năm 2012

1. Pine River Fixed Income

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 1

Người quản lý quỹ: Steve Kuhn (ảnh)
Công ty quản lý: Pine River Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ dựa trên biến động lãi suất nợ dưới chuẩn (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 3,6 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 32,9%
Mức lợi nhuận năm 2011: 4,8% 

2. CQS Directional Opportunities

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 2

Người quản lý quỹ: Michael Hintze (ảnh)
Công ty quản lý: CQS
Trụ sở: Anh
Chiến lược: Đa chiến lược
Giá trị tài sản: 1,5 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 28,9%
Mức lợi nhuận năm 2011: -10,4%

2. Pine River Liquid Mortgage

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 3

Người quản lý quỹ: Steve Kuhn (ảnh)
Công ty quản lý: Jiayi Chen Pine River Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ dựa trên biến động lãi suất nợ dưới chuẩn (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 1,1 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 28,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: 7,2%

4. Odey European

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 4

Người quản lý quỹ: Crispin Odey (ảnh)
Công ty quản lý: Odey Asset Managemen
Trụ sở: Anh
Chiến lược: Đầu cơ dựa trên diễn biến kinh tế vĩ mô (macro)
Giá trị tài sản: 1,8 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,1%
Mức lợi nhuận năm 2011: -20,3%

5. Marathon Securitized Credit

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 5

Người quản lý quỹ: Bruce Richards (ảnh), Louis Hanover
Công ty quản lý: Marathon Asset Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ các loại tài sản được đảm bảo (asset backed)
Giá trị tài sản: 1,2 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: -4,2%

6. Palomino

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 6

Người quản lý quỹ: David Tepper (ảnh)
Công ty quản lý: Appaloosa Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đa chiến lược
Giá trị tài sản: 4,9 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: -3,5%

7. BTG Pactual GEMM

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 7

Người quản lý quỹ: Một nhóm nhà quản lý quỹ, bao gồm Andre Esteves (ảnh)
Công ty quản lý: BTG Pactual Global Asset Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ dựa trên diễn biến kinh tế vĩ mô (macro)
Giá trị tài sản: 3,6 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 23,1%
Mức lợi nhuận năm 2011: 3,4%

8. Third Point Ultra

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 8

Người quản lý quỹ: Daniel Loeb (ảnh)
Công ty quản lý: Third Point
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đa chiến lược
Giá trị tài sản: 1,3 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 22,1%
Mức lợi nhuận năm 2011: -2,3%

9. Omega Overseas Partners A

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 9

Người quản lý quỹ: Leon Cooperman (ảnh)
Công ty quản lý: Omega Advisors
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short)
Giá trị tài sản: 1,4 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,7%
Mức lợi nhuận năm 2011: -1,4%

10. Seer Capital Partners

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 10

Người quản lý quỹ: Philip Weingord (ảnh)
Công ty quản lý: Seer Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ các loại tài sản được đảm bảo (asset backed)
Giá trị tài sản: 1,2 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,6%
Mức lợi nhuận năm 2011: 2,1%

11. Tiger Global

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 11

Người quản lý quỹ: Feroz Dewan, Chase Coleman (ảnh).
Công ty quản lý: Tiger Global Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short))
Giá trị tài sản: 6,0 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: 45,0%

12. Eminence

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 12

Người quản lý quỹ: Ricky Sandler (ảnh)
Công ty quản lý: Eminence Capital
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short))
Giá trị tài sản: 3,0 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,9%
Mức lợi nhuận năm 2011: 1,6%

13. Jana Master

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 13

Người quản lý quỹ: Barry Rosenstein (ảnh), David DiDomenico
Công ty quản lý: Jana Partners
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu tư theo sự kiện (event driven)
Giá trị tài sản: 3,8 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,4%
Mức lợi nhuận năm 2011: -2,1%

14. Structured Servicing Holdings

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 14

Người quản lý quỹ: William Mok
Công ty quản lý: Structured Portfolio Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ dựa trên biến động lãi suất nợ dưới chuẩn (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 1,9 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,3%
Mức lợi nhuận năm 2011: 19,6%

15. Citadel Tactical Trading

Những quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất TG 2012 - 15

Người quản lý quỹ: Một nhóm các nhà quản lý quỹ, bao gồm Kenneth Griffin (ảnh).
Công ty quản lý: Citadel Advisors
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short))
Giá trị tài sản: 1,0 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: 38,0%

Theo An Huy (Vneconomy)
   
  • Các chuyên mục khác