"Đòi" quyền "xẻ thịt" dự án BĐS cho chủ đầu tư

Thứ Năm, ngày 18/09/2014, 08:29

Theo Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh (HOREA), Luật kinh doanh bất động sản (BĐS) đã can thiệp quá sâu vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp trong việc chuyển nhượng dự án BĐS.

Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng một số vấn đề liên quan đến việc chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án.

Luật bất cập khi chỉ cho chuyển nhượng toàn bộ dự án chứ không cho chuyển nhượng một phần dự án. Đồng thời, Luật cũng bất cập khi chỉ cho chuyển nhượng dự án trong trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn, không đủ điều kiện hoặc không còn nhu cầu để tiếp tục thực hiện dự án thì mới được chuyển nhượng dự án.

Vì thế, HOREA kiến nghị, chủ đầu tư dự án BĐS có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án.

"Đòi" quyền "xẻ thịt" dự án BĐS cho chủ đầu tư - 1

Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh kiến nghị chủ dự án bất động sản có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải đảm bảo nguyên tắc: không làm thay đổi mục tiêu của dự án, không làm thay đổi nội dung của dự án, bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự án đồng ý thông qua quyết định công nhận chủ đầu tư mới hoặc cấp lại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư cho chủ đầu tư mới, đồng thời chủ đầu tư mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do các bên thỏa thuận thông qua hợp đồng.

Về điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, HOREA kiến nghị bỏ điều kiện dự án đã xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.

Đồng thời, bỏ quy định chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không yêu cầu chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải ký quỹ mà chỉ cần cam kết tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh theo đúng tiến độ, nội dung dự án đã được phê duyệt.

Theo Minh Thư (Infonet.vn)
   
  • Các chuyên mục khác