Gần 1 tỷ USD xây nhà cho người nghèo

Thứ Ba, ngày 04/12/2012, 06:38

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất Dự thảo, trình Chính phủ phê duyệt và ban hành chính sách tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

Căn cứ mức hỗ trợ, mức vay đề xuất và số hộ thuộc diện đối tượng hộ nghèo, dự kiến tổng cộng vốn Ngân sách Nhà nước cần 5.052.800 triệu đồng, trong đó Ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 4.724.400 triệu đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ khoảng 328.400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, với mức vay 15 triệu đồng/hộ thì cần khoảng 7.660.000 triệu đồng từ ngân hàng chính sách. Ngoài ra, vốn huy động từ cộng đồng và đóng góp của hộ gia đình cần khoảng 6.128.000 triệu đồng.

Theo đó, người dân thuộc diện ưu tiên được vay mức tối đa 15 triệu đồng/hộ, lãi suất vay 3%/năm. Thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ là 5 năm, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay. Ngoài vốn Ngân sách nhà nước và vốn vay thì các hộ gia đình tham gia đóng góp và huy động từ cộng đồng khoảng 12 triệu đồng/hộ.

Theo thông kế, hiện cả nước có khoảng 510.000 hộ nghèo đang khó khăn về nhà ở, nhà ở tạm bợ, dột nát hoặc chưa có nhà ở.
 

Theo Duy Anh (Diễn đàn kinh tế Việt Nam)
   
  • Các chuyên mục khác