HN: Đất nông thôn thấp nhất 350.000 đồng/m2

Thứ Tư, ngày 05/12/2012, 09:11

Ngày 4.12, tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Hà Nội khóa XIV, với 86,3% đại biểu tán thành, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thủ đô năm 2013.

Theo nghị quyết, với đất ở, điều chỉnh tăng giá đất ở tại các quận với giá thấp nhất từ 2.340.000 đồng/m2 lên 3.456.000 đồng/m2; điều chỉnh tăng giá đất ở khu dân cư nông thôn với giá thấp nhất từ 250.000 đồng/m2 lên 350.000 đồng/m2.

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, điều chỉnh tăng giá đất tại các quận với giá thấp nhất từ 1.170.000 đồng/m2 lên 2.040.000 đồng/m2 và giá cao nhất từ 40.500.000 đồng/m2 lên 47.810.000 đồng/m2; điều chỉnh tăng giá đất tại khu dân cư nông thôn: Giá thấp nhất từ 175.000 đồng/m2 lên 245.000 đồng/m2 và giá cao nhất từ 1.350.000 đồng/m2 lên 1.620.000 đồng/m2.

Phó Chủ tịch UBND TP.Vũ Hồng Khanh cho biết: Đối với lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trong năm 2013, việc xác định giá đất ở theo từng dự án cụ thể sẽ do đơn vị tư vấn độc lập thực hiện, các sở, ngành thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt. Ông Khanh nhấn mạnh: Trong việc tái định cư, toàn bộ đất ở cả đầu đi và đầu đến sẽ bảo đảm tính sát giá thị trường, không còn chế độ bao cấp trong tái định cư. 

Theo Long Nguyên (Dân Việt)
   
  • Các chuyên mục khác