Ngân hàng không được nhận ủy thác đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Chủ Nhật, ngày 09/11/2014, 08:57

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 30/2014/TT-NHNN quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng (trừ công ty tài chính) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Theo đó, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được ủy thác, nhận ủy thác đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng không được ủy thác, nhận ủy thác góp vốn, mua cổ phần (trừ ngân hàng thương mại) hay mua trái phiếu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

Ngân hàng không được nhận ủy thác đầu tư vào sản xuất, kinh doanh - 1

Ảnh minh họa

Đối với các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô cũng không được ủy thác, nhận ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp.

Thông tư 30 quy định việc ủy thác phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có quy định nội bộ về quản lý hoạt động ủy thác và nhận ủy thác, trong đó có nội dung về nhận dạng, đo lường, quản lý các rủi ro của hoạt động ủy thác, nhận ủy thác phù hợp với tính chất, quy mô hoạt động; có bộ phận quản lý rủi ro đối với hoạt động này; có cơ sở vật chất, mạng lưới, đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật để thực hiện nội dung ủy thác... Trường hợp nhận ủy thác để thực hiện đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh, cho thuê tài chính, cho vay, bên ủy thác là cá nhân, tổ chức phải không có dư nợ tại thời điểm ủy thác.

Theo ĐL (Pháp luật TP.HCM)
   
  • Các chuyên mục khác