Sara Foster - Điểm tựa của Tommy Haas

Thứ Ba, ngày 30/04/2013, 17:46

Tommy Haas luôn có sự hậu thuẫn vững chắc từ người đẹp Sara Foster.

Không chỉ là người mẫu có tiếng, bạn gái của Tommy  Haas, Sara Foster còn tìm kiếm được những thành công nhất định ở lĩnh vực điện ảnh  và truyền hình với vai trò diễn viên và người dẫn chương trình. Là cháu  gái của David Foster, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng ở Mĩ, Sara Foster  đã từng xuất hiện trong video Shape of my heart của ban nhạc nổi tiếng Backsteet Boys.

Không chỉ là người mẫu có tiếng, bạn gái của Tommy Haas, Sara Foster còn tìm kiếm được những thành công nhất định ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với vai trò diễn viên và người dẫn chương trình. Là cháu gái của David Foster, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng ở Mĩ, Sara Foster đã từng xuất hiện trong video “Shape of my heart” của ban nhạc nổi tiếng Backsteet Boys.

Không chỉ là người mẫu có tiếng, bạn gái của Tommy  Haas, Sara Foster còn tìm kiếm được những thành công nhất định ở lĩnh vực điện ảnh  và truyền hình với vai trò diễn viên và người dẫn chương trình. Là cháu  gái của David Foster, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng ở Mĩ, Sara Foster  đã từng xuất hiện trong video Shape of my heart của ban nhạc nổi tiếng Backsteet Boys.

Không chỉ là người mẫu có tiếng, bạn gái của Tommy Haas, Sara Foster còn tìm kiếm được những thành công nhất định ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với vai trò diễn viên và người dẫn chương trình. Là cháu gái của David Foster, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng ở Mĩ, Sara Foster đã từng xuất hiện trong video “Shape of my heart” của ban nhạc nổi tiếng Backsteet Boys.

Không chỉ là người mẫu có tiếng, bạn gái của Tommy  Haas, Sara Foster còn tìm kiếm được những thành công nhất định ở lĩnh vực điện ảnh  và truyền hình với vai trò diễn viên và người dẫn chương trình. Là cháu  gái của David Foster, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng ở Mĩ, Sara Foster  đã từng xuất hiện trong video Shape of my heart của ban nhạc nổi tiếng Backsteet Boys.

Không chỉ là người mẫu có tiếng, bạn gái của Tommy Haas, Sara Foster còn tìm kiếm được những thành công nhất định ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với vai trò diễn viên và người dẫn chương trình. Là cháu gái của David Foster, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng ở Mĩ, Sara Foster đã từng xuất hiện trong video “Shape of my heart” của ban nhạc nổi tiếng Backsteet Boys.

Nhật Quang
   
 • Các chuyên mục khác