Nghịch lý nông sản hữu cơ giá cao phải cạnh tranh với "hàng chợ"
23/06/2017 13:00:00
Hiện nay, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ đã và đang được một số địa phương triển khai, mở ra hướng đi mới giúp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện nay còn gặp khó khăn do quy trình sản xuất khắt khe, chi phí cao, thị trường tiêu thụ không ổn định, thậm chí nông sản hữu cơ phải cạnh tranh với “hàng ch
Kinh Doanh

Bài Thị trường - Tiêu dùng nhiều người đọc nhất

Sự kiện Thị trường - Tiêu dùng tiêu điểm

   
  • Các chuyên mục khác