EVN đạt 40,8% số vốn phải thoái

Thứ Hai, ngày 12/01/2015, 09:41

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015, vì vậy EVN đặt ra hàng loạt mục tiêu phải thực hiện như: Hoàn thành công tác thoái giảm vốn tại Ngân hàng TMCP An Bình, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, Công ty CP Chứng khoán An Bình và Công ty Bảo hiểm toàn cầu; giảm vốn tại 4 Công ty CP Cơ khí điện lực xuống mức dưới 50% vốn điều lệ; thực hiện đề án cổ phần hóa các tổng công ty phát điện...

Năm 2014, EVN đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Bất động sản Land Sài Gòn, Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung và một phần vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực với tổng số tiền là 691 tỷ đồng, đạt 40,8% số vốn phải thoái giảm.

Theo Mai Nguyễn (Dân Việt)
   
  • Các chuyên mục khác