Viết tâm thư cứu Sơn Trà, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch gặp rắc rối
23/03/2017 13:30:00
Sau khi ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng viết tâm thư kiến nghị Thủ tướng hãy cứu Sơn Trà thì ông Vinh đã gặp ngay rắc rối.
Thời sự

Bài Tin Đà Nẵng nhiều người đọc nhất

Sự kiện Tin Đà Nẵng tiêu điểm

   
  • Các chuyên mục khác