Cách thiết lập mật khẩu bằng hình ảnh cho Windows 10
25/05/2017 10:00:00
Ngoài việc đăng nhập với mật khẩu thông thường, Windows cung cấp các biện pháp bảo mật khác như mã PIN và mật khẩu hình ảnh để bảo vệ máy tính khỏi bị truy cập trái phép.
Windows 10

Bài Tin học văn phòng nhiều người đọc nhất

Sự kiện Tin học văn phòng tiêu điểm

   
  • Các chuyên mục khác