Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu ra mắt QH

Thứ Năm, ngày 28/07/2016, 11:26

Chính phủ mới do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu cùng 5 Phó Thủ tướng (1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao), 17 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ra mắt QH sáng nay 28-7.

Tiếp tục chương trình nghị sự, sáng nay 28-7, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiến hành bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua các Nghị quyết, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Kết quả QH đã phê chuẩn 5 Phó Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 94,94% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

2. Ông Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ QH khoá XIII giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ QH khoá XIV: 97,77% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

3. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 96,36% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

4. Ông Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ QH khoá XIV: 95,75% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

5. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 90,08% tổng số ĐBQh bỏ phiếu đồng ý.

Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu ra mắt QH - 1

Chính phủ mới ra mắt Quốc hội - Ảnh chụp qua màn hình

Kết quả phiếu bầu 17 Bộ trưởng các Bộ:

6. Ông Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ QH khoá XIV: 96,56% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

7. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ QH khoá XIV: 95,75% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

8. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 90,89% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

9. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ QH khoá XIV: 90,69% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

10. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ QH khoá XIV: 91,50% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

11. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ QH khoá XIV: 94,74% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

12. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ QH khoá XIV: 92,71% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

13. Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ QH khoá XIV: 86,64% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

14. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ QH khoá XIV: 91,30% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

15. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm QH khoá XIV: 89,88% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

16. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ QH khoá XIV: 83,40% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

17. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ QH khoá III, giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ QH khoá XIV: 92,71% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu ra mắt QH - 2

Các ĐB QH chúc mừng các thành viên Chính phủ - ảnh chụp qua màn hình

18. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ QH khoá XIV: 80,97% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

19. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ QH khoá XIV: 91,50% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

20. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ QH khóa XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 93,93% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

21. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ QH khoá XIII giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ QH khoá XIV: 91,90% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

22. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ QH khoá XIV: 93,52% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

Kết quả phiếu bầu 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ:

23. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ QH khoá XIV: 97,57% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

24. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ QH khoá XIV: 93,93% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

25. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 88,87% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

26. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIII, giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XIV: 91,70% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

Theo N.Quyết-V.Duẩn-P.Nhung (Người lao động)
Tin nóng Xăng dầu tăng giá trong ngày Nhà giáo Việt Nam Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng tăng kể từ 15 giờ chiều nay (20/11).
20/11/2017 15:04
An toàn giao thông Thanh niên chết tức tưởi trên đường đi xin việc làm Trên đường đi xin việc làm, thanh niên chạy xe máy xảy ra va chạm với xe container dẫn đến tử vong tại chỗ.
20/11/2017 14:55
Thời sự TP HCM từ  sầm uất  thành  trầm uất  vì cơ chế ràng buộc Đại biểu Dương Trung Quốc thẳng thắn nói trên nghị trường Quốc hội sáng 20-11: “Có đại biểu cho rằng việc thí điểm cơ...
20/11/2017 14:30
Tin nóng 4 trẻ sơ sinh tử vong cùng một lúc ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh xác nhận, vào sáng nay (20/11) có 4 trẻ sơ sinh, sinh non tử vong tại bệnh viện.
20/11/2017 13:33
Thời sự Thu hồi tài sản tham nhũng có gì khó, nó có cánh đâu mà bay được? Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cho rằng việc thu hồi tài sản chủ yếu là do chưa cương quyết vì tài...
20/11/2017 13:00
Lũ lụt ở miền Trung Miền Trung: Mưa lớn, các thủy điện xả lũ, nhiều vùng bị chia cắt Mưa lớn, 4 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam và các hồ chứa lớn ở Thừa Thiên- Huế xả lũ khiến nước sông ở hạ du đang lên,...
20/11/2017 12:46
Lạm dụng tình dục Vợ đi đẻ, chồng ở nhà giở trò đồi bại với con riêng của vợ Thấy con riêng của vợ đang nằm ngủ trong phòng, Hạ liền đóng cửa, chốt lại rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu N.
20/11/2017 12:00
Tin pháp luật Từ chiếc điện thoại 2,7 tỷ đồng, bắt tên trộm chuyên đột nhập biệt thự sang Khi gây án, đối tượng đeo găng tay, bịt mặt bằng khẩu trang, điều chỉnh hệ thống camera... Vì thế, những hình ảnh ghi...
20/11/2017 10:11
Những ngôi sao vướng vòng lao lý Cuộc đời bi thảm vì ma túy của chàng tài tử thiếu gia Từng nổi tiếng khắp Châu Á ở tuổi đời còn rất trẻ nhưng không ngờ, thay vì trân trọng điều đó anh lại phạm phải hết...
20/11/2017 04:00
Tin pháp luật Can ngăn xô xát, tài xế truy sát đồng nghiệp tử vong Vì mâu thuẫn lúc can ngăn xô xát trong công ty, tài xế đã dùng dao truy sát đồng nghiệp tử vong.
20/11/2017 15:03
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Giải cứu 4 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An vừa giải cứu 4 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc về với gia đình.
20/11/2017 12:33
Tin nóng Lái xe taxi mất tích để lại chiếc xe có nhiều vết máu Trích xuất clip từ camera của người dân cho thấy, một người có biểu hiện nghi vấn xuất hiện gần xe taxi của anh Lê...
20/11/2017 08:44
   
  • Các chuyên mục khác