Cuối tuần đỉnh triều khu vực TPHCM xuống thấp

Thứ Năm, ngày 24/05/2012, 19:00

Triều cường xuống theo chu kỳ kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tuần xuống lại theo triều. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm này đều ở mức thấp dưới 1 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 24/5/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.87

17.30

0.99

7.00

-0.05

12.30

-2.00

0.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.80

17.00

0.99

6.00

-0.05

11.30

-2.20

0.00

Sau những ngày đầu tuần đỉnh triều lên cao ở mức vừa phải, đến hôm nay mực nước đỉnh triều đã xuống thấp, mực nước cao nhất trong ngày tại các trạm xuất hiện vào sáng sớm và ở mức dưới 1 mét, vào thời điểm nửa đêm, mực nước sông xuống cực thấp. Trên sông Sài Gòn tại Phú An lúc 7 giờ mực nước đỉnh triều là 0.99 mét, lúc 17 giờ 30 là 0.87 mét, mực nước tại trạm này đạt cực thấp lúc 0 giờ 30 là -2.00 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền vào sáng sớm lúc 0 giờ mực nước đạt cực thấp là -2.20 mét, sau đó biến đổi chậm trong ngày, lúc 6 giờ là 0.99 mét, lúc 17 giờ là 0.80 mét.

Triều cường tiếp tục xuống thấp nên mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh giữ ổn định ở mức thấp dưới 1 mét. Tại các trạm mực nước biến đổi theo chu kỳ xuống cực thấp vào nửa đêm sau đó lên chậm trong ngày, mực nước cao nhất trong ngày sẽ xuất hiện vào buổi sáng khoảng từ 7 – 10 giờ.

Tại trạm Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất cuối tuần dao động trong khoảng 0.84 – 0.96 mét, càng về cuối tuần mực nước càng xuống thấp. Mực nước đỉnh triều thấp nhất khoảng thời gian này tại trạm Phú An dự báo đạt 0.40 mét lúc 20 giờ 30 ngày 27/5. Mực nước cực thấp tại trạm này là -2.00 mét xuất hiện lúc 2 giờ 30 ngày 26/5.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà cuối tuần đỉnh triều cao nhất có thấp hơn đôi chút so với trạm Phú An và dao động trong khoảng 0.79 – 0.95 mét, cũng như trạm Phú An càng về những ngày cuối mực nước càng xuống thấp. Mực nước đỉnh triều thấp nhất thời gian này tại trạm Nhà Bè dự báo đạt 0.35 mét lúc 20 giờ ngày 27/5, mực nước chân triều cực thấp là -2.22 mét xuất hiện lúc 0 giờ 30 ngày 25/5.

Bảng số liệu dự báo như sau:

Dự báo mực nước từ ngày 25/5 đến ngày 27/5/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

25/5

0.81

18.30

0.96

8.00

0.03

13.30

-1.98

1.30

1.59

25/12

1.32

09/05

26/5

0.61

19.30

0.88

9.00

0.07

14.30

-2.00

2.30

27/5

0.40

20.30

0.84

10.00

-0.02

15.30

-1.84

3.30

 

Nhà Bè

25/5

0.70

18.00

0.95

7.00

0.02

12.30

-2.22

0.30

1.56

26/11

1.30

09/05

26/5

0.55

19.00

0.85

8.00

0.06

13.30

-2.15

1.30

27/5

0.35

20.00

0.79

9.00

-0.05

14.30

-2.04

2.30

(Theo TT Dự báo KTTV TƯ)
   
  • Các chuyên mục khác