Cuối tuần triều cường xuống chậm

Thứ Năm, ngày 20/12/2012, 20:11
Sự kiện: Triều cường TP.HCM

Cuối tuần tại các trạm có hiện tượng chuyển triều và triều cường lại bắt đầu xuống chậm sau khi đạt mức báo động lịch sử những ngày qua.

Mực nước tại các trạm ngày 20/12/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.35

23.30

0.85

9.00

-0.98

15.30

-0.16

4.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.30

22.30

0.79

8.00

Ngày hôm nay đỉnh triều tại các trạm vẫn còn đạt đỉnh báo động 1 vào lúc nửa đêm, sau đó xuống chậm trong ngày. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày dự báo đạt 1.35 mét lúc 23 giờ 30, lúc 9 giờ là 0.85 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 22 giờ 30 mực nước cao nhất trong ngày đạt 1.30 mét, lúc 8 giờ là 0.79 mét.

Đến cuối tuần tại các trạm đã có hiện tượng chuyển triều và triều cường bắt đầu xuống chậm sau khi đạt mực nước lịch sử 1.62 mét ngày 15/12. Mực nước đỉnh triều tại các trạm hầu hết dưới 1.30 mét vào đêm và sáng sớm, đến trưa mực nước xuống dưới 1 mét.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn những ngày cuối tuần đỉnh triều cao nhất dự báo đạt 1.28 mét lúc 1 giờ ngày 22/12, ngày 21/12 diễn ra hiện tượng chuyển triều

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè hiện tượng chuyển triều dự báo diễn ra ngày 22/12, ngày 21/12 dự báo mực nước đỉnh triều đạt cao nhất 1.24 mét lúc 23 giờ 30

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 21/12 đến ngày 23/12/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

21/12

Ct

Ct

0.71

10.00

-0.75

16.30

-0.33

5.00

1.61

17/10

1.62

15/12

22/12

1.28

0.30

0.63

11.30

-0.48

17.30

-0.60

6.00

23/12

1.24

1.00

0.84

12.30

-0.32

19.00

-0.83

7.00

 

Nhà Bè

21/12

1.24

23.30

0.66

9.00

-0.83

15.30

-0.44

4.00

1.60

17/10

1.60

15/12

22/12

Ct

Ct

0.58

10.30

-0.60

16.30

-0.66

5.00

23/12

1.19

0.00

0.78

11.30

-0.42

18.00

-0.95

6.00

(Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)

Tin cùng sự kiện Triều cường TP.HCM

   
  • Các chuyên mục khác