Đề nghị Thủ tướng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh

Thứ Hai, ngày 11/04/2016, 10:53
Sự kiện: Bầu cử Quốc hội khóa 14

Sáng 12-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có tờ trình về việc đề nghị QH phê chuẩn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Đề nghị Thủ tướng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh - 1

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đề nghị phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh

Sáng 12-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có tờ trình đề nghị Quốc hội (QH) phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Theo đó, Chủ tịch nước đề nghị QH phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, làm Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Các Uỷ viên gồm: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân có tờ trình QH về việc đề nghị phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Cụ thể:

Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm: ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước.

Các Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm:

1. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch QH.

2. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH.

3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

5. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

6. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

7. Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban công tác đại biểu.

8. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

9. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

11. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

12. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.

13. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chiều nay 11-4, QH sẽ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín; đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vào đầu giờ sáng nay 12-4, QH đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.

Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh Quốc gia:

Ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch.

Số phiếu đồng ý: 471 phiếu, bằng 95,34% tổng số đại biểu (ĐB) QH

Không đồng ý: 14 phiếu

Ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên

Số phiếu đồng ý: 480 ĐB, bằng 97,17% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 5 phiếu

Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

Số phiếu đồng ý: 479, bằng 96,96% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 3 phiếu

Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp QH, QH đã đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh Quốc gia với các ông trên.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia:

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

Số phiếu đồng ý: 481, bằng 97,37% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 2 phiếu.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước

Số phiếu đồng ý: 482 bằng 97,57% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 4 phiếu.

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia:

Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước.

Số phiếu đồng ý: 483, bằng 97,77% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 3 phiếu

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch QH.

Số phiếu đồng ý: 484 bằng 97,98% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 2 phiếu

Ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Số phiếu đồng ý: 486 bằng 98,38% tổng số ĐBQH.

Ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

Số phiếu đồng ý 485 bằng 98,18% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 1 phiếu

Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Số phiếu đồng ý: 484 bằng 97,98% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 2 phiếu

Bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, nguyên Trưởng ban Công tác Đại biểu.

Số phiếu đồng ý: 482 bằng 97,57% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 4 phiếu

Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Số phiếu đồng ý: 485 bằng 98,18% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 1 phiếu.

Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.

Số phiếu đồng ý: 486, bằng 98,38% tổng số ĐBQH

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Số phiếu đồng ý: 475 bằng 96,15% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 1 phiếu

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sô phiếu đồng ý: 475 bằng 96,15% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 11 phiếu

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Số phiếu đồng ý 477 bằng 96,56% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 9 phiếu.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Số phiếu 482 bằng 97,57% tổng số ĐBQH

Không đồng ý: 4 phiếu

Theo Điều 89 Hiến pháp năm 2013:

1. Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

2. Hội đồng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Theo Văn Duẩn (Người lao động)

Tin cùng sự kiện Bầu cử Quốc hội khóa 14

Tin bão số 14 Sài Gòn mưa to kèm gió giật đùng đùng trước bão số 14 Chiều tối 18.11, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh xuất hiện nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM khiến nhiều người đi...
18/11/2017 20:20
Sự kiện nổi bật 24h Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh Chánh án TAND Tối cao đã cung cấp thông tin mới liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh, cùng bản tin cập nhật bão số 14 và các...
18/11/2017 20:00
Tin bão số 14 Bão giật cấp 11 áp sát, 3 tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận căng mình ứng phó 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã cấm biển, sơ tán người dân ở khu vực vùng ven biển, sông đến những nơi an...
18/11/2017 19:10
Những phận đời kém may mắn Chuyện chưa kể cô giáo 27 tuổi, nặng 15kg và hơn 10 năm dạy học miễn phí Lớp học miễn phí của cô giáo xương thủy tinh nặng 15kg diễn ra tại căn phòng chưa đầy 10 m2 ở vùng quê Nam Định.
18/11/2017 19:00
Tin bão số 14 Bản tin thời tiết 19h: Bão số 14 có thể giật tới cấp 12, đổ bộ vào Khánh Hoà đến Bình Thuận Dự báo, khi đổ bộ vào vùng biển từ Khánh Hoà đến Bình Thuận, bão số 14 có thể mạnh đến cấp 9, gió giật cấp 12
18/11/2017 19:00
Thời sự Thông tin mới nhất vụ  cụ  cây báu vật, hàng trăm tuổi bỗng  bật gốc bay đi ​​​​​​​ Cây cổ thụ, báu vật hàng trăm tuổi ở ngoại ô Sài Gòn bất ngờ “bay” hơn 1km từ ngoài đường vào dự án công ty...
18/11/2017 17:38
Tin pháp luật Hà Nội: Nam thanh niên đốt nhà, đâm hai người trọng thương Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ nam thanh niên đốt nhà, đâm hai người trọng thương ở phường Phú...
18/11/2017 19:41
Tin pháp luật Diễn biến mới nhất vụ cảnh sát mật phục bắt kẻ bẻ hàng loạt kính xe ôtô Không tiền tiêu xài và nghiện game, Hảo nghĩ ra chiêu trộm cắp tài sản bằng cách bẻ trộm hàng loạt kính xe ô tô.
18/11/2017 19:00
Tin nóng Cái kết cho nhóm thanh niên đầu trần  dàn trận  đón dâu trên QL1A Trước hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường và không có giấy phép lái xe, nhóm...
18/11/2017 15:35
Tin ngắn Đi thăm bạn ở bệnh viện, một thanh niên bị đâm chết Hùng và Lưu đi thăm bạn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, khi về thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên...
18/11/2017 12:30
Tin ngắn Thiếu nữ 17 tuổi cầm đầu băng nhóm đi cướp taxi Sau khi gọi taxi, Vy cùng nhóm bạn mang theo 2 tuýp sắt và lừa tài xế đi vào cung đường vắng.
18/11/2017 10:00
Tin ngắn 30 thanh niên chơi ma túy thâu đêm trong quán karaoke Khoảng 6h ngày 18/11, Công an TP. Biên Hòa đã phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trong một quán karaoke
18/11/2017 11:11
   
  • Các chuyên mục khác