Đỉnh triều tại TPHCM lên vượt báo động 2

Thứ Năm, ngày 19/12/2013, 19:00
Sự kiện: Triều cường TP.HCM

Triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn triều lên, mực nước đỉnh triều cao nhất trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch có khả năng vượt báo động 2 sau đó xuống báo động 1.

Mực nước tại các trạm ngày 19/12/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.38

4.30

1.39

19.00

Ct

Ct

-1.43

12.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.32

4.00

1.34

18.00

0.29

23.00

-1.79

11.30

Ngày hôm nay đỉnh triều trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch đã lên cao vượt báo động 1. Đỉnh triều xuất hiện cao nhất vào sáng sớm và buổi tối, trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất đạt 1.39 mét lúc 19 giờ, lúc 4 giờ 30 là 1.38 mét, trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều lúc 18 giờ là 1.34 mét, lúc 4 giờ là 1.32 mét.

Triều cường tiếp tục lên nhanh kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm sẽ lên theo triều và có khả năng vượt báo động 2, nhiều tuyến phố trũng thấp tình trạng ngập úng sẽ tiếp diễn. Đợt triều lần này đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện vào sáng sớm từ 4 giờ 30 – 6 giờ và buổi tối từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 20 đến 21/12 đỉnh triều cao nhất vào sáng sớm vượt báo động 2 từ 0.01 – 0.04 mét, buổi tối đỉnh triều đạt và vượt báo động 2 khoảng 0.01 mét. Ngày 22/12 đỉnh triều lúc 6 giờ xuống mức 1.33 mét, lúc 20 giờ 30 là 1.36 mét.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất từ ngày 20 đến 22/12 vào sáng sớm đạt và vượt báo động 1 từ 0.07 – 0.09 mét, buổi tối đỉnh triều vượt báo động 1 từ 0.02 – 0.06 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 20/12 đến ngày 22/12/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2013

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

20/12

1.44

5.00

1.41

19.30

0.30

0.30

-1.42

13.00

1.68

20/10

1.62

04/12

21/12

1.41

5.30

1.40

20.00

0.24

1.00

-1.40

13.30

22/12

1.33

6.00

1.37

20.30

0.12

1.30

-1.34

14.00

Nhà Bè

20/12

1.39

4.30

1.36

18.30

Ct

Ct

-1.76

12.00

1.65

20/10

1.56

04/12

21/12

1.37

5.00

1.34

19.00

0.20

0.30

-1.65

13.00

22/12

1.30

5.30

1.32

19.30

0.10

1.00

-1.51

13.30

Theo Phúc Lâm (Khampha.vn)

Tin cùng sự kiện Triều cường TP.HCM

   
  • Các chuyên mục khác