Giữa tuần đỉnh triều lên chậm

Chủ Nhật, ngày 23/12/2012, 19:00
Sự kiện: Triều cường TP.HCM

Đầu tuần mực nước đỉnh triều vẫn ở mức thấp và sẽ lên chậm theo triều vào những ngày giữa tuần

Mực nước tại các trạm ngày 23/12/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.14

0.00

0.60

12.30

-0.04

17.30

-0.82

7.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

Ct

Ct

0.52

11.30

-0.06

16.30

-0.92

6.00

Ngày hôm nay tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức thấp. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 1.14 mét lúc 0 giờ, lúc 12 giờ 30 xuống dưới 1 mét và đạt 0.60 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè có hiện tượng chuyển triều và đỉnh triều cao nhất tại trạm này dưới 1 mét và đạt 0.52 mét lúc 11 giờ 30.

Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đón Noel trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi khi trời ít mưa và triều cường vẫn chưa có dấu hiệu lên cao. Sang tuần mực nước đỉnh triều hầu như vẫn ở mức thấp, sau đó sẽ lên chậm dần theo triều vào những ngày giữa tuần. Tuy có lên chậm song mực nước vẫn chỉ ở mức dưới 1.30 mét.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều cao nhất ngày 24, 25/12 dao động 1.19 – 1.24 mét vào sáng sớm, những ngày sau đó đỉnh triều cao nhất cũng lên xấp xỉ báo động 1. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè ngày 24, 25/12 đỉnh triều cao nhất cũng xuất hiện vào sáng sớm và dao động 1.14 – 1.20 mét, buổi trưa tại trạm này mực nước vẫn thấp dưới 1 mét. Những ngày sau đó đỉnh triều cao nhất lên chậm và dự báo dao động 1.23 – 1.25 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 24/12 đến ngày 27/12/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

24/12

1.19

1.00

0.82

13.00

0.10

18.30

-1.05

8.00

1.62

15/12

1.62

15/12

25/12

1.24

2.00

1.00

14.00

0.22

19.30

-1.24

9.00

26/12

1.27

2.30

1.13

15.00

0.35

20.00

-1.40

10.00

27/12

1.28

3.30

1.16

16.00

0.42

21.30

-1.53

11.00

 

Nhà Bè

24/12

1.14

0.00

0.78

12.30

0.06

17.30

-1.16

7.00

1.60

15/12

1.60

15/12

25/12

1.20

1.00

0.94

13.00

0.20

18.30

-1.45

8.00

26/12

1.23

2.00

1.10

14.00

0.33

19.00

-1.63

9.00

27/12

1.25

3.00

1.12

15.00

0.35

20.00

-1.53

10.00

(Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)

Tin cùng sự kiện Triều cường TP.HCM

   
  • Các chuyên mục khác