Khu vực TPHCM: Đỉnh triều xuống chậm

Chủ Nhật, ngày 28/04/2013, 19:00
Sự kiện: Triều cường TP.HCM

Tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đỉnh triều xuống chậm theo triều vào những ngày giữa tuần.

Mực nước tại các trạm ngày 28/04/2013

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.38

6.00

1.36

18.00

-1.56

0.30

-0.18

13.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.37

6.30

1.34

17.30

Ct

Ct

-0.34

12.30

Ngày hôm nay, mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn phổ biến ở mức cao vượt báo động 1. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1.38 mét vào lúc 6 giờ, lúc 18 giờ đỉnh triều là 1.36 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 6 giờ 30 đỉnh triều cao nhất xuất hiện và đạt 1.37 mét, lúc 17 giờ 30 là 1.34 mét.

Đỉnh triều vẫn giữ ổn định báo động 1 ở đầu tuần và sau đó xuống chậm vào giữa tuần. Đỉnh triều cao nhất dự báo xuất hiện vào buổi sáng và chiều tối, sáng sớm là khoảng thời gian đỉnh triều xuống cực thấp.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An từ ngày 29 đến 02/5 đỉnh triều cao nhất vượt báo động 1 dự báo xuất hiện ngày 29/4 và đạt 1.32 mét vào 6 giờ 30 và 18 giờ 30, những ngày sau đó đỉnh triều xuống chậm dần và ngày 02/5 đỉnh triều cao nhất giảm xuống còn 1.20 mét.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền ngày 29 đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 7 giờ và 18 giờ lần lượt đạt là 1.31 mét và 1.33 mét, những ngày sau đó đỉnh triều cũng xuống chậm, ngày 30/4 đỉnh triều có khả năng vẫn đạt báo động 1 vào lúc 18 giờ 30. Ngày 30/4 cũng là ngày mà mực nước sông trên kênh Đồng Điện xuống rất thấp, 2.02 mét dưới mực nước biển vào khoảng 1 giờ sáng.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 29/04 đến ngày 02/05/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

29/04

1.32

6.30

1.32

18.30

-1.64

1.00

0.02

14.30

1.62

15/12

1.49

13/4

30/04

1.20

7.30

1.25

19.30

-1.68

2.00

0.20

15.30

01/05

1.16

8.30

1.22

20.30

-1.56

3.00

0.73

16.30

02/05

1.12

9.30

1.20

21.30

-1.74

4.00

0.65

17.30

Nhà Bè

29/04

1.31

7.00

1.33

18.00

-1.96

0.00

-0.10

13.30

1.60

15/12

1.42

13/4

30/04

1.13

8.00

1.30

18.30

-2.02

1.00

0.10

14.30

01/05

1.10

9.00

1.24

19.30

-1.96

2.00

0.14

15.30

02/05

1.05

10.00

1.20

20.30

-1.78

3.00

0.10

16.30

Phúc Lâm

Tin cùng sự kiện Triều cường TP.HCM

   
  • Các chuyên mục khác