Mực nước lại tăng dần lên trên báo động 1

Chủ Nhật, ngày 06/01/2013, 19:00
Sự kiện: Triều cường TP.HCM

Triều cường chưa xuống nhiều thì đã lại bước vào đợt tăng mới. Mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ lại tăng chậm lên trên báo động 1 vào lúc nửa đêm.

Mực nước tại các trạm ngày 06/01/2013

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.95

10.00

1.30

23.00

-0.72

4.30

-0.37

16.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.86

9.00

1.28

22.00

-0.74

4.00

-0.48

15.00

Ngày hôm nay, đỉnh triều tại các trạm vẫn giữ ở mức xấp xỉ và dưới báo động 1, trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều đạt cao nhất 1.30 mét lúc 23 giờ, lúc 10 giờ đỉnh triều đạt 0.95 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 22 giờ đỉnh triều cao nhất xuất hiện và đạt 1.28 mét, lúc 9 giờ là 0.86 mét.

Sang tuần mới, tại các trạm bắt đầu có hiện tượng chuyển triều. Mực nước đỉnh triều tại các trạm sẽ tăng dần và có đạt mức báo động 1 và hầu hết thời gian triều cường đạt đỉnh báo động 1 là vào ban đêm sau đó nhanh chóng xuống thấp nên không xảy ra hiện tượng ngập úng và cũng ít ảnh hưởng đến đời sống nhân dân do triều lên. Ở các trạm sáng sớm là khoảng thời gian đỉnh triều xuống thấp nhất trong ngày.

Tại trạm Phú An, đỉnh triều cao nhất dự báo đạt 1.35 mét, trên báo động 1: 0.35mét, lúc 2 giờ ngày 10/01, tại trạm Nhà Bè lúc 1 giờ ngày 10/01 đỉnh triều cao nhất dự báo 1.33 mét, trên báo động 1: 0.33 mét. Hiện tượng chuyển triều diễn ra ở trạm Phú An ngày 7/01 và ở trạm Nhà Bè ngày 08/01.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 07/01 đến ngày 10/01/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

7/01

1.04

11.00

Ct

Ct

-1.04

5.30

-0.06

17.00

1.62

15/12

1.62

15/12

8/01

1.17

12.00

1.30

0.00

-1.25

6.30

0.18

18.00

9/01

1.25

13.00

1.34

1.00

-1.38

7.30

0.30

19.00

10/1

1.27

14.00

1.35

2.00

-1.45

8.30

0.56

20.00

 

Nhà Bè

7/01

0.96

10.00

1.26

23.00

-1.18

5.00

-0.10

16.00

1.60

15/12

1.60

15/12

8/01

1.12

11.00

Ct

Ct

-1.50

6.00

0.15

17.00

9/01

1.20

12.00

1.32

0.00

-1.65

7.00

0.25

18.00

10/01

1.25

13.00

1.33

1.00

-1.72

8.00

0.36

19.00

(Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)

Tin cùng sự kiện Triều cường TP.HCM

   
  • Các chuyên mục khác