"Tháng cô hồn" và những điều đại kị cần phải biết

Thứ Tư, ngày 03/08/2016, 21:08

Dân gian quan niệm tháng 7 Âm lịch là tháng “mở cửa mả" hay "tháng cô hồn", nhiều âm khí nên cần cẩn thận để tránh bị ma quỷ, tà khí xâm nhập. Tuy nhiên, đây là những lời truyền tụng từ dân gian và khoa học vẫn chưa chứng minh được tính xác thực của chúng.

"Tháng cô hồn" và những điều đại kị cần phải biết - 1"Tháng cô hồn" và những điều đại kị cần phải biết - 2
"Tháng cô hồn" và những điều đại kị cần phải biết - 3"Tháng cô hồn" và những điều đại kị cần phải biết - 4"Tháng cô hồn" và những điều đại kị cần phải biết - 5
"Tháng cô hồn" và những điều đại kị cần phải biết - 6

Theo Lê Trung Đức (Dân Việt)
   
  • Các chuyên mục khác