Phải luân chuyển cán bộ “có dư luận không tốt”

Thứ Năm, ngày 04/12/2014, 19:30

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Cán bộ, công chức tuy chưa phát hiện được sai phạm, tiêu cực nhưng nếu có nhiều dư luận không tốt thì cũng phải có biện phải luân chuyển hoặc thay đổi vị trí công tác”.

Ngày 4/12, phát biểu trong Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015, do Bộ Tư pháp tổ chức, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các cơ quan thi hành án dân sự cả nước cơ bản đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phải luân chuyển cán bộ “có dư luận không tốt” - 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra yếu kém, bất cập như số việc và số tiền chưa thi hành được chuyển sang năm 2015 còn ở mức cao (kết quả thi hành án về tiền còn thiếu 0,28% so với chỉ tiêu Quốc hội giao).

Bên cạnh đó, cán bộ thi hành án dân sự vi phạm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự có xu hướng tăng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành.

“Cán bộ, công chức tuy chưa phát hiện được sai phạm, tiêu cực nhưng nếu có nhiều dư luận không tốt thì cũng phải có biện phải luân chuyển hoặc thay đổi vị trí công tác”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, nhất là kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ có chức danh pháp lý.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2015 là năm thứ 3 công tác thi hành án dân sự thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội.

Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan thi hành án dân sự nhanh chóng xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ ban hành.

Cơ quan thi hành án dân sự không thể để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

“Cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài gây bức xúc trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và người dân”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo D. Tùng (Khám phá)
   
  • Các chuyên mục khác