Triều cường xuống chậm theo chu kỳ

Chủ Nhật, ngày 02/12/2012, 19:00
Sự kiện: Triều cường TP.HCM

Sang tuần mới, triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xuống chậm và mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại các trạm ổn định ở mức trung bình.

Mực nước tại các trạm ngày 02/12/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.28

6.30

1.34

21.00

0.40

0.30

-1.56

14.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.26

5.30

1.32

20.00

0.32

0.00

-1.92

13.30

Ngày hôm nay đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào buổi tối và đạt trên báo động 1 khoảng 0.02 – 0.02 mét. Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất đạt 1.34 mét lúc 21 giờ, lúc 6 giờ 30 là 1.28 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất dự báo xuất hiện lúc 20 giờ và đạt 1.32 mét, lúc 5 giờ 30 là 1.26 mét.

Sang tuần mới triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xuống theo chu kỳ, do vậy mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại các trạm ổn định ở mức trung bình.Dự báo đỉnh triều cao nhất tại các trạm chỉ xuất hiện một lần vào ban đêm, đến sáng sớm triều cường xuống nhanh và xuống cực thấp vào buổi chiều tối.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đỉnh triều cao nhất dự báo đạt 1.31 mét xuất hiện lúc 22 giờ ngày 3/12, từ ngày 4 – 6/12 đỉnh triều trung bình dao động ở ngưỡng 1.12 – 1.27 mét.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè, đỉnh triều 1.30 mét dự báo xuất hiện lúc 21 giờ ngày 3/12, những ngày khác từ 4 – 6/12 đỉnh triều dao động 1.02 – 1.26 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 03/12 đến ngày 6/12/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

3/12

1.24

7.30

1.31

22.00

0.48

1.30

-1.48

15.00

1.61

17/10

1.61

17/10

4/12

1.15

8.30

1.27

23.00

0.52

2.30

-1.40

16.00

5/12

1.12

9.30

1.16

23.30

0.46

3.30

-1.56

17.00

6/12

1.11

10.30

1.12

0.00

0.52

4.30

-1.65

18.00

 

Nhà Bè

3/12

1.18

6.30

1.30

21.00

0.44

1.00

-1.86

14.30

1.60

17/10

1.60

17/10

4/12

1.10

7.30

1.26

22.00

0.48

2.00

-1.74

15.30

5/12

1.06

8.30

1.22

23.00

0.35

3.00

-1.86

16.30

6/12

1.02

9.30

1.16

23.30

0.25

4.00

-1.78

17.30

Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ

Tin cùng sự kiện Triều cường TP.HCM

   
  • Các chuyên mục khác