Giá USD có thể lên 23.200 đồng vào cuối năm nay?
24/03/2017 13:40:00
Việc nắm giữ VNĐ gửi tiết kiệm vẫn có lợi hơn găm giữ USD khi chính sách tiền gửi với đồng USD tiếp tục ở mức thấp.
Tiền tệ

Sự kiện Tỷ giá ngoại tệ - TTCB tiêu điểm

   
  • Các chuyên mục khác