[Video] Thói xấu của người Việt khi tham gia giao thông (P.2)

[Video] Thói xấu của người Việt khi tham gia giao thông (P.2)

21/10/2015 19:00:00
Va chạm nhẹ dẫn tới đánh nhau, kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm, dừng xe không đúng nơi qui định là những hành động xấu...
[Video] Thói xấu của người Việt khi tham gia giao thông (P.1) Thói xấu như khạc nhổ, lấn làn, tạt đầu... xảy ra thường xuyên trên đường. Loại bỏ được thói quen này có thể giảm...
Clip: So sánh giao thông Việt Nam  & amp; Mỹ (P.3) Mỗi năm Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong do tai nạn giao thông. Nguyên nhân một phần vì ý thức của một...
Clip: So sánh giao thông Việt Nam  & amp; Mỹ (P.2) Mỗi năm Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong do tai nạn giao thông. Nguyên nhân một phần vì ý thức của một...
Clip: So sánh giao thông Việt Nam  & amp; Mỹ (P.1) Mỗi năm khoảng 9.000 người Việt Nam tử vong do tai nạn giao thông. Nguyên nhân phần lớn là do ý thức kém của...
   
  • Các chuyên mục khác