Gặp ảo thuật gia nhai lưỡi lam như nhai singum

Gặp ảo thuật gia nhai lưỡi lam như nhai singum

09/07/2017 19:00:00
Những chiếc lưỡi lam sắc bén được ảo thuật gia này đảo trong miệng bằng đầu lưỡi một cách điêu luyện.
   
  • Các chuyên mục khác